Prop. 2004/05:15 Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:15 Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m.
Anmärkning:Se rådets direktiv 77/388/EEG samt SOU 2003:113 och SOU 2004:129 jämte bilagedel. Se vidare prop. 2005/06:158.
Utgivningsår:2004
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405015
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:15
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB