Prop. 2004/05:25 Slopad arvsskatt och gåvoskatt
   
 
Titel:Prop. 2004/05:25 Slopad arvsskatt och gåvoskatt
Anmärkning:Se även prop. 2004/05:38, prop. 2003/04:15, SOU 2004:66 och SOU 2004:36.
Utgivningsår:2004
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405025
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:25
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Detta är ett förslag om att beskattningen av arv och gåva slopas fr.o.m. 1 januari 2005.

Arvsskatten till efterlevande make och sambo slopades fr.o.m. 1 januari 2004 (se prop. 2003/04:15).
 
  © 2017 Jure AB