Prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna
   
 
Titel:Prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna
Anmärkning:Se bl.a. prop. 2004/05:25, SOU 2004:66 och SOU 2004:36.
Utgivningsår:2004
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405038
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:38
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB