Prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet
   
 
Titel:Prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet
Anmärkning:Se även prop. 2002/03:42 och Ds 2002:53.
Utgivningsår:2005
Omfång:77 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405070
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:70
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB