Prop. 2004/05:71 Konventionen mellan Konungariket Sverige och Republiken Turkiet om social trygghet
   
 
Titel:Prop. 2004/05:71 Konventionen mellan Konungariket Sverige och Republiken Turkiet om social trygghet
Utgivningsår:2005
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405071
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:71
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB