Prop. 2004/05:128 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer
   
 
Titel:Prop. 2004/05:128 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer
Utgivningsår:2005
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405128
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:128
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB