Prop. 2004/05:176 Kriminalvården - en myndighet
   
 
Titel:Prop. 2004/05:176 Kriminalvården - en myndighet
Utgivningsår:2005
Omfång:156 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405176
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:176
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 106 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås att de lokala kriminalvårdsmyndigheterna, Transporttjänsten och Kriminalvårdsstyrelsen avvecklas och att en ny myndighet inrättas. Förändringarna syftar till att effektivisera kriminalvården. 
  © 2017 Jure AB