Prop. 2005/06:7 Vissa kommunalekonomiska frågor
   
 
Titel:Prop. 2005/06:7 Vissa kommunalekonomiska frågor
Utgivningsår:2005
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB