Prop. 2005/06:19 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:19 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2004:24.
Utgivningsår:2005
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506019
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:19
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB