Prop. 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag
   
 
Titel:Prop. 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag
Anmärkning:Se även SOU 2002:52 och SOU 2005:19.
Utgivningsår:2005
Omfång:165 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506040
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:40
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag som innebär en satsning på fåmansföretag med drygt 1 miljard kronor. Cirka 100.000 ägare av mindre företag, eller 60 procent av alla som omfattas av skattereglerna för fåmansföretag, kommer att kunna använda sig av en ny förenklingsregel.
 
  © 2017 Jure AB