Prop. 2005/06:69 Skydd för störningskänslig forskning
   
 
Titel:Prop. 2005/06:69 Skydd för störningskänslig forskning
Anmärkning:Se även SOU 2002:111.
Utgivningsår:2006
Omfång:100 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:69
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB