Prop. 2005/06:78 Allmänna vattentjänster
   
 
Titel:Prop. 2005/06:78 Allmänna vattentjänster
Anmärkning:Se även SOU 2004:64.
Utgivningsår:2006
Omfång:200 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:78
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 106 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB