Regeringens skrivelse 2005/06:91 Anställningsvillkor i bemanningsföretag
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:91 Anställningsvillkor i bemanningsföretag
Utgivningsår:2006
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506091
Serie:Propositioner nr. 2005/06:91
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB