SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning - Del 2
   
 
Titel:SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning - Del 2
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2006:55, prop. 2004/05:147, prop. 2007/08:95 och prop. 2007/08:72.
Utgivningsår:2006
Omfång:766 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225360
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Diskrimineringskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:22
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet lämnas förslag till en skärpt och sammanhållen lagstiftning mot diskriminering och till en ny, sammanslagen ombudsmannamyndighet - Ombudsmannen mot diskriminering.

Bl.a. föreslå:
– En ny lag mot diskriminering - lagen om förbud och andra åtgärder mot diskriminering.
– En ny, sammanslagen ombudsmannamyndighet, Ombudsmannen mot diskriminering.
– Diskriminering skall vara förbjuden p.g.a kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
– Skyddet skall vid behov gälla även för juridiska personer.
– Positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet föreslås vara tillåten i arbetslivet.
 
  © 2017 Jure AB