Prop. 2005/06:164 Löneskatter för enmansföretag
   
 
Titel:Prop. 2005/06:164 Löneskatter för enmansföretag
Anmärkning:Se även Ds 2005:52.
Utgivningsår:2006
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506164
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:164
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB