Prop. 2005/06:174 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning
   
 
Titel:Prop. 2005/06:174 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:116.
Utgivningsår:2006
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506174
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:174
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB