SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning - särtryck av sammanfattningen
   
 
Titel:SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning - särtryck av sammanfattningen
Anmärkning:Särtryck av sammanfattningen ur slutbetänkandet SOU 2006:22 del 1 och del 2. Se även SOU 2006:55, prop. 2004/05:147, prop. 2007/08:95 och prop. 2007/08:72.
Utgivningsår:2006
Omfång:40 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225379
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Diskrimineringskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:22
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 189 SEK exkl. moms

 

slutbetänkandet lämnas förslag till en skärpt och sammanhållen lagstiftning mot diskriminering och till en ny, sammanslagen ombudsmannamyndighet - Ombudsmannen mot diskriminering.
 
  © 2017 Jure AB