Prop. 2005/06:207 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder
   
 
Titel:Prop. 2005/06:207 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder
Anmärkning:Se även rådets direktiv 2000/78/EG.
Utgivningsår:2006
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506207
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:207
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB