Prop. 2006/07:4 Restriktioner i handeln med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:4 Restriktioner i handeln med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr m.m.
Utgivningsår:2006
Omfång:72 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607004
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:4
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB