Prop. 2006/07:7 Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt vissa andra skattefrågor
   
 
Titel:Prop. 2006/07:7 Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt vissa andra skattefrågor
Utgivningsår:2006
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:7
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB