Prop. 2006/07:9 Några följdändringar med anledning av ny kriminalvårdslagstiftning
   
 
Titel:Prop. 2006/07:9 Några följdändringar med anledning av ny kriminalvårdslagstiftning
Utgivningsår:2006
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607009
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:9
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB