Prop. 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet
Anmärkning:Se även SOU 2005:19 och SOU 2005:99.
Utgivningsår:2006
Omfång:247 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607002
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:2
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB