Prop. 2006/07:16 Radio och TV i allmänhetens tjänst - överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande
   
 
Titel:Prop. 2006/07:16 Radio och TV i allmänhetens tjänst - överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande
Utgivningsår:2006
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607016
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:16
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB