Prop. 2006/07:19 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
   
 
Titel:Prop. 2006/07:19 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
Utgivningsår:2006
Omfång:101 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607019
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:19
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB