Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 5 av 5

Nr. 23 "Åtgärder med motsvarande verkan" — EG:s förbud mot indirekta handelshinder (Romfördraget art 30-36)
Stjernquist Henric
Jure, EU-rätt, Marknadsrätt
54 sid, 1983, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 22 Swedens system to resolve consumer disputes — especially the Public complaints board and the small claims procedure
Demeulenaere Bernadette
Jure, Marknadsrätt
92 sid, 1983, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 21 Tre uppsatser i EG-rätt
Lysén Göran
Jure, EU-rätt, Marknadsrätt
84 sid, 1983, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 20 Kontroll av företagsförvärv i Sverige
Harding Lars-Erik
Jure, Marknadsrätt
79 sid, 1983, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 19 Negativ säljmetod — en form av otillbörlig marknadsföring
Zelmin Erna
Jure, Marknadsrätt
61 sid, 1982, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 18 Företags sekretesskydd — särskilt genom avtal
Berglund Hans
Jure, Marknadsrätt
49 sid, 1982, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 16 Recall — om återkallelse av farliga produkter
Olsson Marie
Jure, Marknadsrätt
107 sid, 1982, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Nr. 15 Svensk patenträttspraxis 1957-1980 — en sammanställning av svenska domar på patenträttsområdet åren 1957 t o m 1980
Gillfors Jan Ola, Tegman Eva
Jure, Immaterialrätt
98 sid, 1982, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 14 Standardavtal vid materialleveranser till bygg-, VVS- och elentreprenörer
Eklöf Ulf
Jure, Förmögenhetsrätt
175 sid, 1981  SLUT på förlag

Nr. 13 Strövtåg inom upphovsrätt och industriellt rättsskydd — tretton artiklar
Ljungman Seve
Jure, Immaterialrätt
166 sid, 1981  SLUT på förlag

Nr. 12 Consumer protection in Sweden — legislation, institutions and practice
Bernitz Ulf
Jure, Marknadsrätt, Förmögenhetsrätt
404 sid, 2 uppl, 1981  SLUT på förlag

Nr. 11 Fem uppsatser i konsument- och marknadsrätt
Bernitz Ulf
Jure, Marknadsrätt, Förmögenhetsrätt
136 sid, 1981  SLUT på förlag

Nr. 10 Franchising — en samverkansform
Ericsson Rolf
Jure, Förmögenhetsrätt
120 sid, 1981, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 8 Suggestiv reklam — otillbörlig marknadsföring eller ett naturligt sätt att påverka konsumenten
Levin Marianne
Jure, Marknadsrätt
85 sid, 1980, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 7 Schwedisches Niederlassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Gewerberechts
Gallwitz Jörn
Jure, Marknadsrätt
49 sid, 1980  SLUT på förlag

Nr. 6 Förbud enligt marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen
Falkbäck Agneta
Jure, Marknadsrätt
81 sid, 1980, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 5 Marknadsdomstolens avgöranden i marknadsföringsmål — kortfattad systematisk översikt 1971-1978
Davidsson Bo
Jure, Marknadsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
86 sid, 1979, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 4 De amerikanska antitrustlagarna och den exterritoriella tillämpningen på icke amerikanska företag
Nerep Erik
Jure, Marknadsrätt, Internationell rätt
154 sid, 1978, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Nr. 3 Auktorisation av företag och yrkesutövare i Västeuropa och USA
Warnstedt Joakim von
Jure, Marknadsrätt
116 sid, 1977, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 2 Förlagsavtal mellan tonsättare och förläggare
Rosén Jan
Jure, Immaterialrätt
60 sid, 1977, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1 Kontraheringsplikt
Pehrson Lars
Jure, Förmögenhetsrätt, Marknadsrätt
88 sid, 1976, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 5 av 5

  © 2017 Jure AB