Immaterialrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Nästa
Sida 4 av 29

Databasskydd
Axhamn Johan
Stockholms universitet, IT-rätt, Immaterialrätt
404 sid, 2017, Pris: 119 SEK exkl. moms   

Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016
Jure, Festskrifter, Marknadsrätt, Immaterialrätt
Inbunden, 761 sid, 2017, Pris: 826 SEK exkl. moms   

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens — upphovsrätt - patent - mönster - varumärken - namn - firma - otillbörlig konkurrens
Bernitz Ulf, Pehrson Lars, Rosén Jan, Sandgren Claes
Jure, Immaterialrätt, Marknadsrätt
502 sid, 14 uppl, 2017, Pris: 575 SEK exkl. moms   

Patent Protection for Second Medical Uses
Bühling Jochen
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 574 sid, 2016, Pris: 1834 SEK exkl. moms   

Film Copyright in the European Union
Kamina Pascal
Cambridge University Press, Immaterialrätt, EU-rätt
Inbunden, 535 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 1228 SEK exkl. moms   

Trade Secret Protection — A Global Guide
Cook Trevor, Hale Wilmer
Globe Law and Business, Immaterialrätt
Inbunden, 482 sid, 2016, Pris: 1776 SEK exkl. moms   

Lærebog i informationsret
Udsen Henrik, Borberg Vibeke, Riis Thomas, Rosenmeier Morten, Schovsbo Jens
DJØF, Immaterialrätt, Utländsk rätt
411 sid, 2016, Pris: 728 SEK exkl. moms   

Concise European Trade Mark and Design Law
Gielen Charles, von Bomhard Verena
Kluwer, Immaterialrätt, EU-rätt
944 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 1926 SEK exkl. moms   

European Intermediary Liability in Copyright — A Tort-Based Analysis
Angelopoulos Christina
Kluwer, Immaterialrätt, Försäkringsrätt
Inbunden, 567 sid, 2016, Pris: 1258 SEK exkl. moms   

European Intellectual Property Law
Rosén Jan
Edward Elgar, Immaterialrätt, EU-rätt
Inbunden, 688 sid, 2016, Pris: 2796 SEK exkl. moms   

SOU 2016:79 En känneteckenrättslig reform
Fritzes, Immaterialrätt, Marknadsrätt
559 sid, 2016, Pris: 464 SEK exkl. moms   

Case law of the boards of appeal of the European Patent Office
European Patent Office, Immaterialrätt
Inbunden, 1448 sid, 8 uppl, 2016, Pris: 1263 SEK exkl. moms   

The European Union Trade Mark — A Practical Guide
Holah Mark, Collis Patricia
Globe Law and Business, Immaterialrätt, EU-rätt
361 sid, 2016, Pris: 2170 SEK exkl. moms   

Designrätt — De överlappande skydden
Wainikka Christina
Wolters Kluwer Sverige, Immaterialrätt
205 sid, 2016, Pris: 528 SEK exkl. moms   

Festskrift till Lars Pehrson
Jure, Festskrifter, Associationsrätt och värdepappersrätt, Immaterialrätt
Inbunden, 456 sid, 2016, Pris: 680 SEK exkl. moms   

Medie- og kommunikationsleksikon
Kolstrup Sören, Agger Gunhild, Jauert Per, Schröder Kim
Samfundslitteratur, Immaterialrätt, Utländsk rätt
729 sid, 3 uppl, 2016, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Russell-Clarke & Howe on Industrial Designs
Howe Martin, St Ville James, Chantrielle Ashton
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
Inbunden, 870 sid, 9 uppl, 2016, Pris: 4452 SEK exkl. moms   

Modern immaterialrätt
Bruncevic Merima, Käll Jannice
Liber, Immaterialrätt
302 sid, 2016, Pris: 546 SEK exkl. moms   

Intellectual Property and International Trade — The TRIPS Agreement
Correa Carlos Maria, Yusuf Abdulqawi A.
Kluwer, Immaterialrätt, Internationell rätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 547 sid, 3 uppl, 2016, Pris: 2358 SEK exkl. moms   

Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports
Calboli Irene, Lee Edward
Edward Elgar, Immaterialrätt
Inbunden, 559 sid, 2016, Pris: 2478 SEK exkl. moms   

Contemporary Intellectual Property — Law and Policy
Waelde Charlotte, Brown Abbe, Kheria Smita, Cornwell Jane
Oxford University Press, Immaterialrätt
1054 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 519 SEK exkl. moms   

Upphovsrättslagstiftningen — En kommentar
Olsson Henry, Rosén Jan
Wolters Kluwer Sverige, Immaterialrätt
708 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 1337 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Riksdagen, Immaterialrätt
322 sid, 2016, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Terrell on the Law of Patents
Birss Colin, Waugh Andrew, Mitcheson Tom, Campbell Douglas, Turner Justin, Hinchliffe Tom
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
Inbunden, 1201 sid, 18 uppl, 2016  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Nästa
Sida 4 av 29

  © 2017 Jure AB