Immaterialrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Nästa
Sida 5 av 29

European Union Design Law — A Practitioners Guide
Stone David
Oxford University Press, Immaterialrätt, EU-rätt, Marknadsföring
Inbunden, 650 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 2058 SEK exkl. moms   

Concise European Copyright Law
Dreier Thomas, Gielen Charles, Hacon Richard
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 697 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 2033 SEK exkl. moms   

Patent Litigation — A Global Guide From Practical Law
Calame Thierry, Sterpi Massimo
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
3 uppl, 2016, Pris: 1983 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:123 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning
Riksdagen, Immaterialrätt, EU-rätt
116 sid, 2016, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:124 Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet
Riksdagen, Immaterialrätt
40 sid, 2016, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Copinger & Skone James on Copyright
Caddick Nicholas, Davies Gillian , Harbottle Gwilym
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt, EU-rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 17 uppl, 2016, Pris: 5830 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum Jan Rosén
Eddy, Festskrifter, Immaterialrätt, Marknadsrätt
Inbunden, 923 sid, 2016, Pris: 598 SEK exkl. moms   

Drafting Patent License Agreements
O'Reilley Dennis P, Kacedon Brian D
Bloomberg, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 765 sid, 8 uppl, 2015, Pris: 3373 SEK exkl. moms   

Immaterialret — ophavsret - patentret - brugsmodelret - designret - varemærkeret
Schovsbo Jens, Rosenmeier Morten, Petersen Clement Salung
DJØF, Immaterialrätt, Utländsk rätt
842 sid, 4 uppl, 2015, Pris: 1173 SEK exkl. moms   

Das Europäische Patent im Wandel
Fuchs Sebastian
Duncker & Humblot, Immaterialrätt, Utländsk rätt
292 sid, 2015, Pris: 888 SEK exkl. moms   

Brug af andres varemærker i digitale medier — Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader
Wallberg Knud
DJØF, Immaterialrätt
416 sid, 2015, Pris: 653 SEK exkl. moms   

Community Trade Mark Law
Bøggild Frank, Staunstrup Kolja
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 712 sid, 2015, Pris: 2150 SEK exkl. moms   

Collective Management of Copyright and Related Rights
Gervais Daniel
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 536 sid, 3 uppl, 2015, Pris: 1951 SEK exkl. moms   

All You Need to Know about the Music Business
Passman Donald S.
Simon Schuster, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 516 sid, 9 uppl, 2015, Pris: 395 SEK exkl. moms   

Tritton on Intellectual Property in Europe — 1st supplement
Tritton Guy
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt, EU-rätt
82 sid, 4 uppl, 2015, Pris: 1095 SEK exkl. moms   

A Users Guide to Trade Marks and Passing off
Caddick Nicholas, Longstaff Ben
Bloomsbury Professional, Immaterialrätt, Utländsk rätt
664 sid, 4 uppl, 2015, Pris: 1604 SEK exkl. moms   

Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
Fritzes, Immaterialrätt
54 sid, 2015, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Community Trademark Regulation — A Commentary
Hasselblatt Gordian
Hart, Immaterialrätt
Inbunden, 1600 sid, 2015  SLUT på förlag

Trademarks 2015 — In 54 jurisdictions worldwide
Global Competition Review, Immaterialrätt, Utländsk rätt
300 sid, 2015, Pris: 4962 SEK exkl. moms   

Domain Names — Strategies and Legal Aspects
Söderlund Sause Jeanette, Edmar Malin
Sweet & Maxwell, IT-rätt, Immaterialrätt
Inbunden, 350 sid, 2015, Pris: 1423 SEK exkl. moms   

Intellectual Property and Human Rights
Torremans Paul
Kluwer, Immaterialrätt, Internationell rätt
Inbunden, 929 sid, 3 uppl, 2015, Pris: 1868 SEK exkl. moms   

Copyright Perspectives — Past, Present and Prospect
Fitzgerald Brian
Springer, Immaterialrätt
317 sid, 2015, Pris: 1178 SEK exkl. moms   

Calculating Intellectual Property Damages
Troxel Richard B, Kerr William Owen
Thomson Förlag, Immaterialrätt
1523 sid, 2015, Pris: 4126 SEK exkl. moms   

Ds 2015:13 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Fritzes, Immaterialrätt
340 sid, 2015, Pris: 299 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Nästa
Sida 5 av 29

  © 2017 Jure AB