Immaterialrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Nästa
Sida 18 av 29

SOU 2005:95 Nyttiggörande av högskoleuppfinningar
Fritzes, Immaterialrätt, Offentlig rätt
293 sid, 2005, Pris: 251 SEK exkl. moms   

Upphovsrätt i reklam och media
Carlén-Wendels Thomas
Studentlitteratur, Immaterialrätt
158 sid, 2 uppl, 2005, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Upphovsrätt i konkurrens — Särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering
Eklöf Dan
Iustus, Immaterialrätt, Marknadsrätt
Inbunden, 524 sid, 2005, Pris: 981 SEK exkl. moms   

Varumärken — Att välja, skydda och förädla ett varumärke ur juridiskt perspektiv
Lundquist Joanna
Jure, Immaterialrätt
102 sid, 2005, Pris: 308 SEK exkl. moms   

International Public Goods and Transfer of Technology Under A Globalized Intellectual Property Regime
Maskus Keith E., Reichman Jerome H.
Cambridge University Press, Immaterialrätt
922 sid, 2005, Pris: 767 SEK exkl. moms   

Licensing Technology — Negotiating and Drafting Technology Transfer Agreements
Byrne Noel, McBratney Amanda
Jordans, Immaterialrätt
Inbunden, 637 sid, 3 uppl, 2005, Pris: 1859 SEK exkl. moms   

Controlling Access to Content — Regulating Conditional Access in Digital Broadcasting
Helberger Natali
Kluwer, Immaterialrätt, IT-rätt
Inbunden, 308 sid, 2005, Pris: 1156 SEK exkl. moms   

Japanese Copyright Law — Writings in Honour of Gerhard Schricker
Ganea Peter, Heath Christopher, Saltô Hiroshi
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 249 sid, 2005, Pris: 1248 SEK exkl. moms   

Copyright Law in the Digital Society — The Challenges of Multimedia
Aplin Tanya
Hart, Immaterialrätt, IT-rätt
Inbunden, 288 sid, 2005, Pris: 864 SEK exkl. moms   

Death of Patents
Drahos Peter
Lawtext Publishing Limited, Immaterialrätt
256 sid, 2005, Pris: 561 SEK exkl. moms   

Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister — särskilt om Internetrelaterade intrång
Maunsbach Ulf
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Immaterialrätt, Internationell privat- och processrätt
362 sid, 2005  SLUT på förlag

Resource Book on TRIPS and Development — UNCTAD-ICTSD
Cambridge University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 829 sid, 2005, Pris: 1029 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Law in China
Ganea Peter, Pattloch Thomas
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 388 sid, 2005, Pris: 1510 SEK exkl. moms   

ORGALIME Models for an International Technology Licensing Agreement (Inside EU/EEA)
Teknikföretagen, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt
41 sid, 2005, Pris: 495 SEK exkl. moms   

Distributionsavtal — Handelsagentur Ensamåterförsäljning Franchising
Stenberg Hans
Industrilitteratur, Förmögenhetsrätt, Marknadsrätt, Immaterialrätt
Inbunden, 755 sid, 2005, Pris: 961 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället — Genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m.
Riksdagen, Immaterialrätt
567 sid, 2005, Pris: 435 SEK exkl. moms   

Lærebog i Immaterialret — ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret
Koktvedgaard Mogens, Schovsbo Jens
DJØF, Immaterialrätt
495 sid, 7 uppl, 2005, Pris: 676 SEK exkl. moms   

Trade Mark Use
Phillips Jeremy, Simon Ilanah
Oxford University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 363 sid, 2005, Pris: 1224 SEK exkl. moms   

Åtgärder vid immaterialrättsintrång
Bengtsson Henrik, Lyxell Ralf
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
282 sid, 2005  SLUT på förlag

International Trademark Treaties — with Commentary
Winner Ellen P., Denberg Aaron W.
Oceana, Immaterialrätt
Inbunden, 751 sid, 2004, Pris: 1105 SEK exkl. moms   

The WTO, Intellectual Property Rights and the Knowledge Economy
Maskus Keith E.
Edward Elgar, Immaterialrätt, Ekonomi
Inbunden, 628 sid, 2004, Pris: 2198 SEK exkl. moms   

Indigenous Heritage and Intellectual Property — Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore
von Lewinski Silke
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 409 sid, 2004, Pris: 1410 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Law
Bently Lionel, Sherman Brad
Oxford University Press, Immaterialrätt
1131 sid, 2 uppl, 2004, Pris: 512 SEK exkl. moms   

Medieret i Informationssamfundet — en retlig analyse af sammensmeltningen mellem telekommunikation, Internet og radio/tv
Jakobsen Søren Sandfeld
DJØF, Immaterialrätt
330 sid, 2004  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Nästa
Sida 18 av 29

  © 2017 Jure AB