Immaterialrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Nästa
Sida 11 av 29

Computer Law
Reed Chris
Oxford University Press, IT-rätt, Immaterialrätt
741 sid, 7 uppl, 2011, Pris: 627 SEK exkl. moms   

Intellectual Property in the Life Sciences — A Global Guide to Rights and Their Applications
England Paul
Globe Law and Business, Immaterialrätt
Inbunden, 404 sid, 2011, Pris: 1447 SEK exkl. moms   

Prop. 2011/12:26 Värdering till verkligt värde
Riksdagen, Ekonomi, Immaterialrätt
29 sid, 2011, Pris: 30 SEK exkl. moms   

A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law
Weckström Katja
IPR University Center Helsingfors, Immaterialrätt, EU-rätt
322 sid, 2011, Pris: 300 SEK exkl. moms   

Fundamentals of US Intellectual Property Law — Copyright, Patent, Trademark
Halpern Sheldon W., Nard Craig Allen, Port Kenneth L.
Kluwer, Immaterialrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 428 sid, 3 uppl, 2011, Pris: 1190 SEK exkl. moms   

International Agency, Distribution and Licensing Agreements
Christou Richard
Sweet & Maxwell, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt
Inbunden, 1084 sid, 6 uppl, 2011, Pris: 2283 SEK exkl. moms   

Medierätt 3 — Upphovsrätt
Carlén-Wendels Thomas, Tornberg Daniel
Studentlitteratur, Immaterialrätt
92 sid, 3 uppl, 2011, Pris: 228 SEK exkl. moms   

The TRIPS Agreement
Gervais Daniel
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 800 sid, 4 uppl, 2011, Pris: 3317 SEK exkl. moms   

Ophavsretten i krise
Rosenmeier Morten, Teilmann Stina, m. fl.
DJØF, Immaterialrätt, Utländsk rätt
144 sid, 2011, Pris: 245 SEK exkl. moms   

An Economic Perspective on Trade Mark Law
Griffiths Andrew
Edward Elgar, Immaterialrätt, Ekonomi
352 sid, 2011, Pris: 1032 SEK exkl. moms   

International ophavsret
Schønning Peter, Blomqvist Jørgen
DJØF, Immaterialrätt
Inbunden, 502 sid, 2011, Pris: 933 SEK exkl. moms   

SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag
Fritzes, Immaterialrätt
327 sid, 2011, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Programformat och medier i konvergens — Formathandel, juridiskt skydd och branschpraxis
Humphreys Edward
Nordicom, Immaterialrätt
163 sid, 2011, Pris: 303 SEK exkl. moms   

Kjennetegnsrett
Stuevold Lassen Birger, Stenvik Are
Universitetsforlaget, Immaterialrätt
352 sid, 3 uppl, 2011, Pris: 988 SEK exkl. moms   

EU Competition Law and Intellectual Property Rights — The Regulation of Innovation
Anderman Steven D., Schmidt Hedvig
Oxford University Press, Marknadsrätt, Immaterialrätt, EU-rätt
358 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 768 SEK exkl. moms   

Prop. 2010/11:82 Ändring i patentlagen — nya medicinska användningsområden
Riksdagen, Immaterialrätt
22 sid, 2011, Pris: 29 SEK exkl. moms   

National Developments in the Intersection of IPR and Competition Law — From Maglite to Pirate Bay
Lidgard Hans Henrik
Hart, Immaterialrätt, Marknadsrätt
Inbunden, 349 sid, 2011, Pris: 612 SEK exkl. moms   

Intellectual Property and Private International Law
Fawcett James, Torremans Paul
Oxford University Press, Immaterialrätt, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 986 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 2058 SEK exkl. moms   

Trade Mark Paradoxes in European Brand Competition
Granmar Claes
European University Institute, Immaterialrätt, Marknadsrätt
E-bok, 476 sid, 2010, Pris: 290 SEK exkl. moms   

Trademark Protection in the European Union with a Scandinavian View
Thorning Louise , Winnie Finnanger Solvår
Karnov Group DK, Immaterialrätt
399 sid, 2010, Pris: 1196 SEK exkl. moms   

Trade Mark Registrations in Bad Faith
Tsoutsanis Alexander
Oxford University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 364 sid, 2010, Pris: 2967 SEK exkl. moms   

Företagshemligheter — en introduktion
Wainikka Christina
Studentlitteratur, Marknadsrätt, Immaterialrätt, Arbetsrätt
144 sid, 2010, Pris: 305 SEK exkl. moms   

Bedriftens hemmelighet - og rettighet? — immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes
Irgens-Jensen Harald
Universitetsforlaget, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt, Marknadsrätt
Inbunden, 400 sid, 2010, Pris: 985 SEK exkl. moms   

Patent Law for Computer Scientists
Closa Daniel , Gardiner Alex, Giemsa Falk, Machek Jörg
Springer, Immaterialrätt, IT-rätt
Inbunden, 194 sid, 2010, Pris: 638 SEK exkl. moms   

The Requirement for an Invention in Patent Law
Pila Justine
Oxford University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 351 sid, 2010, Pris: 826 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Nästa
Sida 11 av 29

  © 2017 Jure AB