Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Stattin Daniel:
   
 


Sida 1 av 1

Om handelsbolag och enkla bolag
Nial Håkan, Hemström Carl, Stattin Daniel
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
442 sid, 5 uppl, 2022, Pris: 1022 SEK exkl. moms   

Marknadsinformation och marknadsmissbruk
Broneus Sandra, Stattin Daniel
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Straffrätt
274 sid, 2021, Pris: 624 SEK exkl. moms   

Aktiebolagets funktion
Stattin Daniel
Iustus, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
474 sid, 2021, Pris: 679 SEK exkl. moms   

Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt
Eklund Karin, Stattin Daniel
Iustus, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
528 sid, 3 uppl, 2021, Pris: 700 SEK exkl. moms   

Takeover — Om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt
Stattin Daniel
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
728 sid, 3 uppl, 2020, Pris: 1062 SEK exkl. moms   

Aktieägaravtal — ett symposium
Stattin Daniel, Strandberg Jenny
Iustus, Associationsrätt och värdepappersrätt
224 sid, 2018, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt
Stattin Daniel
Iustus, Associationsrätt och värdepappersrätt
634 sid, 4 uppl, 2017, Pris: 329 SEK exkl. moms   

Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt
Eklund Karin, Stattin Daniel
Iustus, Associationsrätt och värdepappersrätt
474 sid, 2 uppl, 2016  SLUT på förlag

Introduktion till aktieägaravtal
Stattin Daniel, Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
100 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden — Kommentarer och referenser
Broneus Sandra, Stattin Daniel
Thomson Reuters, Associationsrätt och värdepappersrätt
207 sid, 2010, Pris: 349 SEK exkl. moms   

Bolagsorgan och bolagsstyrning — En introduktion till organisation, styrning och kontroll i aktiebolag och aktiemarknadsbolag
Keisu Jenny, Stattin Daniel
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
161 sid, 2009  SLUT på förlag

Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande — En rättsekonomisk, rättsdogmatisk och komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL
Stattin Daniel
Uppsala universitet, Associationsrätt och värdepappersrätt
113 sid, 2007, Pris: 226 SEK exkl. moms   

Kommunal aktiebolagsrätt — bolagsrätt och bolagsstyrning för kommun- och landstingsägda bolag
Stattin Daniel
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Offentlig rätt
155 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 504 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB