SOU 2007:56 Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv
   
 
Titel:SOU 2007:56 Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2008:32.
Utgivningsår:2007
Omfång:411 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227879
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om revisorer och revision
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:56
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 320 SEK exkl. moms
I delbetänkandet lämnas förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv om den lagstadgade revisionen i EU skall genomföras i svensk rätt. Ett syfte är att åstadkomma harmoniserade minimiregler om lagstadgad revision inom EU. En medlemsstat med lagregler om revision får emellertid i vissa fall föreskriva strängare regler.
 
  © 2017 Jure AB