Ds 2008:40 En förenklad revisorsgranskning vid fusion och delning av aktiebolag
   
 
Titel:Ds 2008:40 En förenklad revisorsgranskning vid fusion och delning av aktiebolag
Utgivningsår:2008
Omfång:34 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229972
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:40
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 171 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om fusion och delning av aktiebolag. Ändringarna innebär att den revisorsgranskning som skall ske av en fusionsplan respektive delningsplan förenklas, om samtliga aktieägare i de bolag som deltar i fusionen eller delningen har samtyckt till det. Förslagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/63/EG om ändring av EG:s tredje och sjätte bolagsrättsliga direktiv om fusion respektive delning av aktiebolag med avseende på kravet på ett utlåtande från en oberoende sakkunnig. De nya reglerna skall enligt förslaget träda i kraft den 31 december 2008.
 
  © 2017 Jure AB