Kreativitet i tid och rum
– processer, personer och platser
   
 
Författare:Törnqvist Gunnar
Titel:Kreativitet i tid och rum – processer, personer och platser
Utgivningsår:2009
Omfång:221 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203085
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Ekonomi , Övrigt

Pris: 209 SEK exkl. moms
Vad är kreativitet? Vem är kreativ? Gunnar Törnqvist ger tankeväckande svar på dessa frågor. Blickarna riktas mot städer och platser där genomgripande förnyelse ägt rum inom konst, teknik och vetenskap - miljöer där föregångare inom olika områden samlats och dit de under vissa tider lockats eller drivits av inte minst ekonomiska och politiska orsaker.

Mot bakgrund av den ekonomi och arbetsmarknad som växer fram lyfts företags- och universitetsmiljöer upp till granskning. Olika omgivningars egenskaper som gynnar respektive hämmar förnyelse ägnas särskild uppmärksamhet. Med hundratals Nobelpristagare på scenen får vi följa enskilda forskares fascinerande levnadsöden - hur hem och skola, miljöbyten och kontakter lett fram till uppmärksamhet och internationell prestige.

Gunnar Törnqvist är professor emeritus i ekonomisk geografi vid Lunds universitet och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

 
  © 2017 Jure AB