Regeringens skrivelse 2008/09:120 Företag med statligt ägande 2009
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:120 Företag med statligt ägande 2009
Utgivningsår:2009
Omfång:132 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809120
Serie:Propositioner nr. 2008/09:120
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 73 SEK exkl. moms
I propositionen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de företag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2008/2009.
 
  © 2017 Jure AB