Att driva advokatverksamhet
– (eller ... "Hur man driver advokater")
   
 
Författare:Person Dan
Titel:Att driva advokatverksamhet – (eller ... "Hur man driver advokater")
Utgivningsår:2011
Omfång:128 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234468
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Ekonomi , Processrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms
”Att driva advokatverksamhet” (…eller ”Hur man driver advokater”) är en bok om hur advokater organiserar sin verksamhet, vad som är speciellt för denna typ av företagande samt vad som krävs för att en advokatbyrå skall nå största möjliga framgång. I boken behandlas exempelvis vikten av att identifiera och kommunicera en unik profil, svårigheterna att realisera en advokatbyrås värde (goodwill), branschens tillkortakommanden beträffande marknadsföring, advokaters obenägenhet att låta sig styras av professionella företagsledare samt den traditionella ägandeformens betydelse för hur skandinavisk advokatverksamhet ser ut i dessa avseenden (den förestående introduktionen av regler som möjliggör för andra än advokater att äga och investera i advokatrörelser i Storbritannien berörs särskilt).

Till författarens egen erfarenhet på området har lagts intervjuer med den före detta verkställande direktören på den svenska advokatbyrån Vinge, Bertil Hult, den före detta verkställande delägaren och styrelseordföranden på den finska byrån Roschier, Tomas Lindholm, den nuvarande verkställande delägaren på svenska Frank Advokatbyrå, Kristoffer Persson, den nuvarande verkställande delägaren på norska Wikborg Rein, Per M Ristvedt samt den före detta verkställande delägaren på danska Bech-Bruun, Lars Svenning Andersen. Förutom analyser och nydanande tankar, är ”Att driva advokatverksamhet” (…eller ”hur man driver advokater”) sannolikt också den mest underhållande bok som skrivits i ämnet. En given guide för alla som lever i eller funderar på att ingå ett förhållande med andra advokater och intressant läsning för resten av oss som bara är nyfikna på advokaternas säregna värld.

Dan Person började sin bana som affärsjuridiskt inriktad advokat på Mannheimer Zetterlöf 1989. Han har därefter hunnit med att starta två advokatbyråer, delta i tre fusioner och öppna ett antal kontor varav ett i Polen. 1 juli 2002 tillträdde Dan som ”verkställande delägare” på ”MAQS Law Firm” och har mellan november 2004 och september 2011 haft samma position på ”Magnusson Advokatbyrå”. Han har varit aktiv i Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning och även suttit i Advokatsamfundets huvudstyrelse.
 
  © 2017 Jure AB