SOU 2001:39 Ett effektivt diskrimineringsförbud
– Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell läggning
   
 
Titel:SOU 2001:39 Ett effektivt diskrimineringsförbud – Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell läggning
Utgivningsår:2001
Omfång:261 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214563
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:1999 års diskrimineringsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:39
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 210 SEK exkl. moms
1999 års diskrimineringsutredning föreslår att personer med funktionshinder bör omfattas av ett diskrimineringsförbud på samma sätt som t.ex. personer med utländsk bakgrund och homosexuella personer. Det betyder bl.a. att det kan ställas krav på en affärsinnehavare när det gäller möjligheterna för funktionshindrade personer att komma in i deras affär och att få tillgång till varorna på samma sätt som andra kunder. Begreppet ras utmönstras ur lagstiftningen och byts vid behov ut mot t.ex. etniskt ursprung eller etnisk tillhörighet. Begreppet sexuell läggning bör endast avse homo-, bi- eller heterosexualitet. Härigenom omfattas inte sådan sexualitet och sådana sexuella variationer som kan manifesteras i straffbara sexuella beteenden.
 
  © 2017 Jure AB