SOU 2014:8 Översyn av statsskuldspolitiken
   
 
Titel:SOU 2014:8 Översyn av statsskuldspolitiken
Utgivningsår:2014
Omfång:210 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240755
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Statsskuldsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:8
Ämnesord:Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik , Ekonomi

Pris: 235 SEK exkl. moms
Statsskuldsutredningen överlämnade den 17 februari 2014 detta betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att utreda frågor som rör statsskuldspolitiken samt statspappersmarknadens funktion och betydelse för den finansiella stabiliteten.

Uppdraget kan delas in i två delar. Den första delen handlar om hur statspappersmarknaden - och därmed statens möjligheter att låna och bedriva statsskuldspolitik - kan komma att påverkas om statsskulden minskar. Samtidigt analyseras hur kommande regelkrav i de finansiella marknaderna kan komma att påverka efterfrågan på statspapper.

Den andra delen består av en mer allmän översyn av staten upplåning och skuldförvaltning och omfattar ett antal olika frågor. Utredningen ser bland annat över bestämmelserna i budgetlagen om statens upplåning och skuldförvaltning och lämnar förslag på hur dessa kan anpassas till övriga delar av lagen.

 
  © 2017 Jure AB