SOU 1998:47 Bulvaner och annat
   
 
Titel:SOU 1998:47 Bulvaner och annat
Anmärkning:Prop. 2000/01:150
Utgivningsår:1998
Omfång:334 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138208954
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Bulvanutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1998:47
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt

Pris: 182 SEK exkl. moms
Utredningen föreslår att det införs en lämplighetsregel och en avsiktsregel i aktiebolagslagen för styrelseledamöter och verkställande direktörer som skall förhindra bruket av s.k. målvakter. Både målvakterna och ansvariga styrelseledamöter kan dömas till böter eller fängelse vid brott mot dessa regler. Förslag ges också om åtgärder mot bruket av generalfullmakter som ett medel att kringgå näringsförbud och utökade möjligheter till myndighetskontroll bl.a. genom aktieägarregistrering. Vidare föreslås att kreditupplysningsföretagen skall kunna lämna uppgifter om domar och strafförelägganden när det gäller ekobrott och att den s.k. rådgivningslagen skall omfatta all slags yrkesmässig rådgivning i juridiska och ekonomiska angelägenheter.
 
  © 2017 Jure AB