SOU 2001:72 Barnmisshandel - Bilagedel
– Att förebygga och åtgärda
   
 
Titel:SOU 2001:72 Barnmisshandel - Bilagedel – Att förebygga och åtgärda
Anmärkning:Slutbetänkande. Tidigare delbetänkanden SOU 2000:42 och SOU 2001:18.
Utgivningsår:2001
Omfång:208 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215160
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén mot barnmisshandel
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:72
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 175 SEK exkl. moms
Denna bilaga till slutbetänkandet innehåller fyra specialstudier:

1. Definition av samhällelig omsorgsbrist och skadlig behandling av barn av docent Dagmar Lagerberg
2. Medicinska synpunkter på barnmisshandel av professor Claes Sundelin
3. Samarbetets svåra konst av Barbro Hindberg
4. Specialstudie om barnmisshandel (Länsstyrelsen i Östergötland, sociala enheten 2001-05-02)
 
  © 2017 Jure AB