SOU 2019:59 Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
   
 
Titel:SOU 2019:59 Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
Utgivningsår:2019
Omfång:291 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249970
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:59
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 284 SEK exkl. moms
Regeringen har i sin styrning av berörda myndigheter bland annat infört mer enhetliga uppgifter i myndigheternas instruktioner om att de ska säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott. Regeringen har även genom åren tillsatt flera utredningar på området med syftet att säkerställa att utbetalningar
från välfärdssystemen blir korrekta och att motverka bidragsbrott. Trots regeringens åtgärder och myndigheternas insatser kvarstår problem med att välfärdssystemen riskerar att användas för andra ändamål än de är avsedda för. Mot denna bakgrund tillsatte Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

Bland rubrikerna:
- Skillnader i attityder mellan olika grupper
- Attityder till olika former av fusk skiljer sig åt
- Många tror att fusket är omfattande och att det är enkelt att fuska
- Förtroendet för välfärdsmyndigheterna är lågt
- Många miljarder betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år
- Kolliderande ersättningar
- Orsaker till de felaktiga utbetalningarna
- Splittrad styrning och uppföljning samt och avsaknad av helhetsbild
- Korrekta utbetalningar är ett lågt prioriterat perspektiv
- Det finns en stor outnyttjad potential i digitalisering och AI för att minska felaktiga utbetalningar
- Digitala tjänster utvecklas med begränsat fokus på korrekta uppgifter och utan systematisk kunskap om korrekta utbetalningar
- Outnyttjad potential i riskbaserade kontroller och informationsutbyte

Utredningen konstaterar att styrningen och uppföljningar av arbetet med felaktiga utbetalningar måste samordnas och tydliggöras. Man föreslår bl.a. att ett råd för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen bildas, att omfattningen av och orsakerna till felaktiga utbetalningar kontinuerligt följs upp och att man bättre utnyttjar potentialen i digitalisering och AI. För fler detaljer om förslagen - köp ditt eget exemplar av utredningen!

Särskild utredare: Sven-Erik Österberg
 
  © 2017 Jure AB