Regeringens skrivelse 2019/20:128 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2019/20:128 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området
Utgivningsår:2020
Omfång:117 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920128
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2019/20:128
Ämnesord:Ekonomi , Övrigt

Pris: 107 SEK exkl. moms
Riksrevisionen har i rapporten Konsumentskyddet på det finansiella området – förutsättningar och statlig tillsyn (RiR 2019:32) redovisat sin granskning av statens tillsyn kopplat till konsumentskyddande regelverk på det finansiella området.

Rapporten berör Finansinspektionen, Konsumentverket och Pensionsmyndigheten. Granskningen syftar till att undersöka om regeringen, Finansinspektionen och Konsumentverket har skapat förutsättningar för att tillsynen ska kunna bidra till ett högt konsumentskydd inom området. Även omfattningen av åtgärder för att stärka konsumentskyddet inom premiepensionen har undersökts och om samverkan mellan berörda myndigheter bidrar till ett högt konsumentskydd.
 
  © 2017 Jure AB