Regeringens skrivelse 2019/20:134 Riksrevisionens rapport om nationalräkenskaperna
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2019/20:134 Riksrevisionens rapport om nationalräkenskaperna
Utgivningsår:2020
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920134
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2019/20:134
Ämnesord:Ekonomi , Övrigt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendation till regeringen i rapporten Nationalräkenskaperna – en stabilare grund för finanspolitiken (RiR 2019:34).

I rapporten redovisar Riksrevisionen resultatet av sin granskning av
nationalräkenskaperna. Myndighetens övergripande slutsats är att nationalräkenskaperna håller en tillräckligt hög kvalitet och att deras tillförlitlighet varken är bättre eller sämre än de i andra EU-länder. Enligt myndigheten kan dock vissa förbättringar genomföras. Myndigheten rekommenderar regeringen att i sin styrning säkerställa att distributionen av statistiken från nationalräkenskaperna sker direkt från den statistikansvariga myndigheten, dvs. Statistiska centralbyrån (SCB).

Regeringen ställer sig bakom Riksrevisionens rekommendation. Regeringen avser att se över styrningen av distributionen av nationalräkenskaperna med målet att SCB ska distribuera dem.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB