SOU 2003:68 Efter kommundelegationen - hur gick det?
– Insikt Information Politiskt ledarskap Politiskt samförstånd Uppföljning Tydliga ekonomiska regler Uthållighet
   
 
Titel:SOU 2003:68 Efter kommundelegationen - hur gick det? – Insikt Information Politiskt ledarskap Politiskt samförstånd Uppföljning Tydliga ekonomiska regler Uthållighet
Anmärkning:Slutbetänkande.
Utgivningsår:2003
Omfång:71 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219034
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om uppföljning av Kommundelegationens ärende
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:68
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 148 SEK exkl. moms
Denna utredning redovisar utfallet av det statliga stödet till kommuner och landsting inom ramen för det anslag som hanterats av Kommundelegationen. Sammanlagt har 36 kommuner och fyra landsting beviljats stöd. Av dessa hade tio kommuner uppfyllt villkoren för avtalet med staten redan vid bokslutet för 2001. Ytterligare 22 kommuner och två landsting ser ut att nå målet om en ekonomi i balans vilken berättigar till en slutlig utbetalning av statsbidraget.
 
  © 2017 Jure AB