Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Propositioner
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 | Nästa
Sida 10 av 169

Prop. 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt
Riksdagen, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Krediträtt
185 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:169 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
Regeringskansliet, Krediträtt, Skatterätt, EU-rätt
347 sid, 2022, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
201 sid, 2022, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:167 Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning
Regeringskansliet, Straffrätt, EU-rätt, Miljörätt
33 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:166 Genomförande av mobilitetspaketet
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Arbetsrätt, Skatterätt
198 sid, 2022, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:165 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen
Regeringskansliet, Skatterätt
165 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:164 En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Internationell rätt
24 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:163 Bättre villkor för kommersiell radio
Regeringskansliet, Offentlig rätt
58 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:162 Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
345 sid, 2022, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:161 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän
Regeringskansliet, Offentlig rätt
109 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero
Regeringskansliet, Offentlig rätt
291 sid, 2022, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
205 sid, 2022, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:158 Ett mer likvärdigt skolval
Regeringskansliet, Offentlig rätt
184 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:157 Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
159 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:156 Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd
Regeringskansliet, Offentlig rätt
160 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:155 In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
117 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:154 Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt
51 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:153 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Marknadsrätt
472 sid, 2022, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:151 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet
Regeringskansliet, Arbetsrätt
291 sid, 2022, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:150 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt
96 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:149 En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn
Regeringskansliet, Fastighetsrätt
62 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:148 En ny växtskyddslag
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt, Miljörätt
537 sid, 2022, Pris: 383 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:147 Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
44 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:146 Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
32 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 | Nästa
Sida 10 av 169

  © 2017 Jure AB