Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Propositioner
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 4 av 172

Prop. 2023/24:41 Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar
Regeringskansliet, Offentlig rätt
37 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:40 Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Regeringskansliet, EU-rätt, Offentlig rätt, Ekonomi
16 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:38 Riksdagens godkännande av överenskommelsen om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Regeringskansliet, Offentlig rätt
13 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:37 Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
152 sid, 2023, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:36 Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
67 sid, 2023, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:33 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
45 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner
Regeringskansliet, Skatterätt
1110 sid, 2023, Pris: 1264 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:31 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt, Processrätt
480 sid, 2023, Pris: 425 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:30 Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv
Regeringskansliet, EU-rätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
192 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:29 En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet
Regeringskansliet, EU-rätt, Offentlig rätt
137 sid, 2023, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:28 Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel
Regeringskansliet, Miljörätt
32 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:27 Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024
Regeringskansliet, Skatterätt
19 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:25 Extra ändringsbudget för 2023 — Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Ekonomi
7 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:24 Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel
Regeringskansliet, Skatterätt
59 sid, 2023, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:23 Förvärv och förvaltning av vissa kreditavtal
Regeringskansliet, Krediträtt, Insolvensrätt
296 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:21 Stärkt tillgång till läromedel
Regeringskansliet, Offentlig rätt
68 sid, 2023, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:20 Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan
Regeringskansliet, Offentlig rätt
31 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:19 Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt
31 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:17 Ändrade regler om direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Sjö- och transporträtt
34 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:16 Utvidgad tidsgräns för expertskatt
Regeringskansliet, Skatterätt
20 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:14 Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna
Regeringskansliet, Skatterätt, Arbetsrätt, Offentlig rätt
67 sid, 2023, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:13 Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension
Regeringskansliet, Skatterätt
47 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:12 Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll
Regeringskansliet, Offentlig rätt
44 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 4 av 172

  © 2017 Jure AB