Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Propositioner
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 19 av 172

Prop. 2020/21:194 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet
Riksdagen, Offentlig rätt
186 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet
Riksdagen, Arbetsrätt, EU-rätt
389 sid, 2021, Pris: 251 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:192 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott
Riksdagen, Straffrätt, Offentlig rätt
80 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen
Riksdagen, Offentlig rätt
320 sid, 2021, Pris: 251 SEK exkl. moms   

Prop 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter
Riksdagen, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
117 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:189 Anpassningar till EU:s marknadskontrollsförordning
Riksdagen, EU-rätt, Marknadsrätt
160 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät
Riksdagen, Marknadsrätt
146 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion
Riksdagen, EU-rätt, Marknadsrätt
151 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
Riksdagen, Offentlig rätt, EU-rätt
151 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybarhetdirektivet
Riksdagen, Miljörätt
129 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:184 Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel
Riksdagen, Offentlig rätt
94 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt
Riksdagen, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
42 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppe­hålls­tillstånd vid gymnasie­studier
Riksdagen, Offentlig rätt
41 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi
Riksdagen, Miljörätt
45 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
Riksdagen, Miljörätt
79 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:177 Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring
Riksdagen, Offentlig rätt
18 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket
Riksdagen, Offentlig rätt
116 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:174 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen
Riksdagen, Fastighetsrätt
209 sid, 2021, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:173 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
652 sid, 2021, Pris: 467 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:172 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2
Riksdagen, Offentlig rätt
933 sid, 2021, Pris: 669 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring
Riksdagen, Offentlig rätt
31 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott
Riksdagen, Straffrätt
66 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:168 Undantag från sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete
Riksdagen, Offentlig rätt
28 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 19 av 172

  © 2017 Jure AB