Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Propositioner
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 2 av 172

Prop. 2023/24:128 En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt
614 sid, 2024, Pris: 700 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:126 Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
46 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:124 Nya regler om hållbarhetsrapportering
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, Offentlig rätt, EU-rätt
636 sid, 2024, Pris: 722 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:120 Justerad skatt på tobak och nikotin
Regeringskansliet, Skatterätt
58 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop 2023/24:119 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället – enhetliga och rättssäkra villkor
Regeringskansliet, Offentlig rätt
277 sid, 2024, Pris: 260 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:117 Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
305 sid, 2024, Pris: 368 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:116 Flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroller
Regeringskansliet, Offentlig rätt
19 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:113 Rätt till uppgifter om en EETS-betalningsförmedlares kunder och deras fordon
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt, Skatterätt
27 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:110 Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar
Regeringskansliet, EU-rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt
189 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:108 Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt
177 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:112 Åtgärder för tryggare bostadsområden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
185 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:107 Ändringar i medborgarskapslagen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
139 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt, Övrigt
72 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:102 Stärkt skydd för vissa polisanställda
Regeringskansliet, Offentlig rätt
58 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition
Regeringskansliet, Ekonomi
221 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:99 Vårändringsbudget för 2024
Regeringskansliet, Ekonomi
146 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:93 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
55 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:92 Tydligare regler för val till Sametinget
Regeringskansliet, Offentlig rätt
138 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:88 En tydligare process för tillståndsprövning av elnät
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt
42 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:87 Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten
Regeringskansliet, Processrätt, EU-rätt, Straffrätt
238 sid, 2024, Pris: 259 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:86 Tillfälligt höjt tak för rotavdraget
Regeringskansliet, Skatterätt
46 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:84 Säkerhetszoner
Regeringskansliet, Offentlig rätt
82 sid, 2024, Pris: 88 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 2 av 172

  © 2017 Jure AB