Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Svernl��v Carl:
   
 


Sida 1 av 1

Bolagsrättsliga FAQ
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
204 sid, 3 uppl, 2020, Pris: 540 SEK exkl. moms   

Juridisk engelska — modern affärsjuridisk kommunikation med praktiska exempel
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
288 sid, 4 uppl, 2019, Pris: 547 SEK exkl. moms   

Aktiebolagsrätt för revisorer
Svernlöv Carl, Åkersten Peter
Wolters Kluwer Sverige, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
183 sid, 2017, Pris: 580 SEK exkl. moms   

Svensk kod för bolagsstyrning — En kommentar
Svernlöv Carl
Wolters Kluwer Sverige, Associationsrätt och värdepappersrätt
244 sid, 5 uppl, 2017, Pris: 879 SEK exkl. moms   

Bolagsrättsliga FAQ
Svernlöv Carl
Karnov Group, Associationsrätt och värdepappersrätt
176 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 406 SEK exkl. moms   

Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget — En introduktion
Svernlöv Carl
Litteraturcompagniet, Associationsrätt och värdepappersrätt
112 sid, 3 uppl, 2015, Pris: 197 SEK exkl. moms   

Aktiebolagslagen — En översikt
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
238 sid, 2014  SLUT på förlag

Bolagsstämma
Svernlöv Carl
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt
90 sid, 2014, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Introduktion till aktieägaravtal
Stattin Daniel, Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
100 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Bolagsrättsliga FAQ
Svernlöv Carl
Karnov Group, Associationsrätt och värdepappersrätt
118 sid, 2013, Pris: 271 SEK exkl. moms   

Internationella avtal — i teori och praktik
Svernlöv Carl, Ramberg Christina, Sten Viveca, Westin Jacob
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
283 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 603 SEK exkl. moms   

Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget — En introduktion
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skadeståndsrätt
127 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Marknadsmissbrukslagen i praktiken
Svernlöv Carl, Sjöman Erik
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt, Marknadsrätt, Förmögenhetsrätt
64 sid, 2010, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Aktieägares rättigheter
Svernlöv Carl
Stockholm Centre for Commercial Law, Associationsrätt och värdepappersrätt
63 sid, 2009, Pris: 125 SEK exkl. moms   

Aktiebolagslagens minoritetsskydd
Svernlöv Carl
Stockholm Centre for Commercial Law, Associationsrätt och värdepappersrätt
144 sid, 2008, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Ansvarsfrihet — Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
318 sid, 2 uppl, 2008  SLUT på förlag

Aktiebolagets suppleanter — Suppleantinstitutet i svensk aktiebolagsrätt
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
209 sid, 2 uppl, 2002  SLUT på förlag

Internationella joint ventures — samriskföretag
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 194 sid, 1997  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB