SOU 2007:69 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen - 9789138228050 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:69 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen
– Expertgruppsrapport
   
 
Titel:SOU 2007:69 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen – Expertgruppsrapport
Anmärkning:Grundlagsutredningens rapport VI. Se även SOU 2007:40 (rapport I), SOU 2007:41 (rapport II), SOU 2007:42 (rapport III), SOU 2007:67 (rapport IV), SOU 2007:68 (rapport V), SOU 2007:84 (rapport VII), SOU 2007:85 (rapport VIII), SOU 2007:93 (rapport IX) och SOU 2007:94 (rapport X).
Utgivningsår:2007
Omfång:69 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228050
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Grundlagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:69
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

I rapporten lämnas förslag på hur ett kapitel i regeringsformen om domstolarna skulle kunna utformas och vilka slags bestämmelser det bör innehålla.
 
  © 2017 Jure AB