SOU 2007:111 En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen - 9789138228852 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:111 En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen
   
 
Titel:SOU 2007:111 En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen
Anmärkning:Se även SOU 2008:31.
Utgivningsår:2007
Omfång:136 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228852
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljöprocessutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:111
Ämnesord:Fastighetsrätt , Processrätt

Pris: 206 SEK exkl. moms

 

Utredningen lämnar förslag med innebörden att det skall bli en kortare instansordning för överklagade bygglov och att regeringen skall avlastas överklagade planärenden. Ambitionen är att förändringarna skall leda till en bättre samordning mellan ärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.
 
  © 2017 Jure AB